Dokumenty


Dokumenty wymagane

Przegląd pojazdu przystosowanego do zasilania gazem


Podczas badania technicznego samochodu wyposażonego w instalację gazową powinno się przedstawić następujące dokumenty:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,
 3. świadectwo legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej (dotyczy pojazdów gdzie instalacja była montowana po 20.04.2001).

 

Samochód z ważnym terminem zbiornika gazowego jest w stanie uzyskać pozytywny wynik badania technicznego. Z reguły zbiorniki są legalizowane na okres 10 lat. W wypadku gdy ten termin upłynął, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy w uprawnionym serwisie instalacji gazowych LPG.

  

 

Przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy

 

Z dniem 8 października 2012 zaszły zmiany w procedurze przeglądów rejestracyjnych pojazdów sprowadzanych z zagranicy na tzw. pierwszy przegląd. Każdy pojazd musi posiadać zalegalizowane tablice rejestracyjne niezależnie czy to będą tablice pochodzące z kraju przywozu czy też polskie tymczasowe.

 

 

Przegląd - Zmiany konstrukcyjne

 

Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów - kod PKD 50.20.A.


Dokumenty które są wymagane podczas badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych:

 1. dowód rejestracyjny,
 2. karta pojazdu,
 3. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym (nasz stacja posiada takie uprawnienia).

 

Dokumenty wymagane przez Wydział Komunikacji:

 1. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. faktura lub paragon za wykonane zmiany konstrukcyjne,
 3. zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego ,
 4. dowód rejestracyjny pojazdu,
 5. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 6. wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wymagania wydziału komunikacji mogą się różnić w zależności od wewnętrznych procedur.

 

 

Przegląd pojazdu marki SAM:

 

Zgłaszając pojazd do przeglądu właściciel winien przedstawić :

 1. wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki SAM z warunkami technicznymi
 2. zdjęcia pojazdu marki SAM (4 sztuki- wykonamy na stacji)
 3. rysunek techniczny zgłaszanego pojazdu (zrobimy za ciebie na miejscu)
 4. opinia rzeczoznawcy określająca rodzaj badanego pojazdu

 

 

Przegląd pojazdów przwożących towary niebezpieczne ADR

 

Przeprowadzając badania obligatoryjne są poniższe dokumenty:
w przypadku :
1. ciągnika siodłowego:

 • zaświadczenia, że pojazd posiada zwalniacz spełnia wymagania stosowane do badania typu IIA,
 • zaświadczenia (deklarację producenta), że pojazd wyposażony jest w układ przeciw poślizgowy ABS kategorii 1

 

2. cysterny samochodowej

 • protokół TDT z badania cysterny do przewozów towarów niebezpiecznych
 • zaświadczenia (deklarację producenta), że pojazd wyposażony jest w układ przeciw poślizgowy ABS kategorii A

 

 

Przegląd pojazdów spełniających wymogi VAT

 

Badanie o zgodności pojazdu z ustawą o podatku VAT można wykonać tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza Stacja posiada powyższe uprawnienia.

Poniżej podajemy specyfikację aut do danej grupy VAT


Samochody spełniające warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-1


Podstawowym warunkiem aby zakwalifikować samochód jako ciężarowy i spełniający warunki ustawy o podatku VAT zgodnie z VAT-1 jest jeden rząd siedzeń oraz przegroda pomiędzy przestrzenią pasażerską a bagażową. Dodatkowo w/w samochód musi być sklasyfikowany jako samochód ciężarowy, podrodzaj wielozadaniowy lub van. 

 

Samochody spełniające warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-2


Zgodnie z podpunktem VAT-2 samochód może posiadać więcej niż jeden rząd siedzeń. Podobnie jak w VAT-1 przestrzeń pasażerska musi być oddzielona od towarowej grodzią bagażową. Dodatkowym warunkiem jest to że przestrzeń towarowa musi stanowić więcej niż 50 % długości samochodu, co eliminuje większość pojazdów, z liczbą miejsc większą niż 2, typu hatchback, kombi, van, suv i terenowych.

 

Samochody spełniające warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-3


VAT-3 dotyczy samochodów z otwartą częścią do przewozu ładunków. Powyższy punkt, dotyczy w szczególności większość samochodów typu „pick-up” wyposażone w skrzynie ładunkową, bez względu na liczbę rzędów siedzeń pasażerskich.

 

Samochody spełniają warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-4


Ostatnim podpunktem dotyczącym pojazdów spełniających warunki ustawy o VAT jest podpunkt VAT-4. Obejmuje on samochody posiadające kabinę pasażerską i nadwozie ładunkowe jako dwa niezależne konstrukcyjnie elementy. Dotyczy to w szczególności samochodów dostawczych do 3,5 t dmc wyposażonych w oddzielną skrzynię ładunkową.

 

 

Przegląd samochodu przystosowanego do przewozu osób TAXI

 

Dodatkowe dokumenty wymagane podczas badania:

 • ważne świadectwo legalizacji taksometru

 

Dodatkowe wymagania techniczne:

 1. Taksometr z ważnym dowodem legalizacji.
 2. Co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, a taksówkę bagażową - co najmniej w jedno miejsce dla pasażera.
 3. Co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej.
 4. Pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej.
 5. Gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.
 6. Apteczkę doraźnej pomocy.
 7. Ogumione koło zapasowe.
 8. Dodatkowe światło z napisem "TAXI", odpowiadające następującym warunkom: rozmieszczenie: na dachu, barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu; w taksówce bagażowej napis może być widoczny tylko z przodu pojazdu, połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła, powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.